Review / Just a Film Don't Afraid
Just a Film Don't Afraid

เวิร์กชอปคลาสที่สามของเราคือ เวิร์กชอปที่คนถ่ายฟิล์มไม่เป็นเลยก็มาเรียนได้ กล้องไม่มีก็มาตัวเปล่าได้ เพราะชอบใจมีทั้งกล้องและคนรู้จักกล้องมาตอบคำถามให้ ว่าการถ่ายกล้องฟิล์มมันไม่ได้น่ากลัว

เวิร์กชอปคลาสนี้เป็นเวิร์กชอปที่มีบรรยากาศสนุกมาก ทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และได้ออกไปปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยมีร้าน Wherever Film เอากล้องมาให้ทำความรู้จัก และมาให้ทุกคนได้ลองเลือกใช้กว่า 20 ตัว ที่อื่นต้องซื้อก่อนค่อยได้เล่น แต่เราให้ลองเล่นก่อนค่อยซื้อ!

ในเวิร์กชอปนี้ ทุกคนที่มานั้นมีอะไรสงสัยถามคนขายได้เสมอจนกว่าจะมั่นใจ หรือถ้ากล้องในวันนี้ยังไม่ถูกใจ จะลองยืมไปออกทริปถ่ายรูปด้วยกันเฉยๆ ก่อนก็ได้ แต่ถ้าหลังจบทริปแล้วชอบ อยากได้ ก็มีส่วนลดให้ซื้อกล้องในราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าเรียนอีกด้วย พอเลือกกล้องได้แล้วก่อนออกไปถ่ายเราก็มีคนมาสอนวิธีการถ่าย และะเทคนิคในการใช้กล้องแต่ละตัวที่แต่ละคนได้เลือกมา โดยอาจารย์พิเศษและช่างภาพอาชีพ

ถึงแม้ว่าวันนั้นฝนจะตก แต่เราก็ยังออกไปถ่ายภาพอย่างสนุกสนานได้ ผู้เรียนสนุก เข้าใจการสอนง่าย ทางชอบใจก็ดีใจ ขอขอบคุณ "อาจารย์เมย" ที่ให้ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ street และความรู้กล้องฟิล์มต่างๆ และ "เจ้าของร้านกล้อง Whereverfim" ที่นำกล้องของทางร้านมาให้ทางผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งแนะนำการใช้กล้องฟิล์มอย่างละเอียด และที่สำคัญ ขอขอบคุณผู้เข้าเรียนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบรรยากาศสนุกสนานกัน ชอบใจจะกลับมาจัดคลาสนี้อีกครั้งแน่นอน รอติดตามกันนะ